Informirajte se o pravima u sustavu socijalne skrbi te mogućnostima korištenja socijalnih usluga.