Zatvori

Uprava centra


Ravnatelj

Ravnatelj Centra je Robert Čusek, dipl. soc. pedagog.

Ravnatelj Centra predstavlja i zastupa Centar. Ovlasti ravnatelja Centra utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra.

 

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Centra su:

 

Upravno vijeće Centra donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada Upravnog vijeća.

Sjednice Upravnog vijeća Centra

 

Stručno vijeće Centra

Stručno vijeće Centra čine svi stručni radnici Centra.

Stručno vijeće Centra donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada Stručnog vijeća.

Stručno vijeće Centra raspravlja i ravnateljici daje mišljenje i prijedloge o:

  • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima,
  • ustroju Centra i podružnice,
  • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti Centra,
  • godišnjem planu i programu rada Centra,
  • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
  • potrebi stručnog usavršavanja idrugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra.
Hit Enter
Veličina slova
Kontrast