Zatvori

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave sustava kontrole prolaza te sustava detektora metala

Rok za dostavu ponude: ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena  i zaprimljena najkasnije do 19. 8. 2019. godine do 13:00 sati.

Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Puni tekst Poziva za dostavu ponuda i uvjete možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave sustava kontrole prolaza te sustava detektora metala

Način i mjesto dostave ponude: Ponuda se predaje neposredno  u Prijernnom uredu Naručitelja  ili  preporučenom  poštanskom  pošiljkom  na  adresu  Naručitelja,  u  zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

na prednjoj strani ponude:

Centar za socijalnu skrb Ivanec, D. Arnolda 11, 42 240 Ivanec

PONUDA ZA NABAVU

sustava kontrole prolaza te sustava detektora metala

“NE OTVARAJ”

na poleđini:

Naziv i adresa ponuditelja

 

 

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast