Zatvori

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE

Preuzmite u cijelosti POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE u PDF formatu.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave usluga čuvanja imovine i osoba
Naručitelj Centar za socijalnu skrb Ivanec, Đ. Arnolda 11, 42 240 Ivanec, OIB: 61639450947 (u daljnjem tekstu: Centar), pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluge Čuvanja imovine i osoba za koji sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine”, br: 120/16) – nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a.

 

1.1. Predmet nabave: usluga čuvanja imovine i osoba, radnim danom od ponedjeljka od petka od 7,00 do 15,00 sati – jedan izvršitelj u odori (zastitar).

Usluga čuvanja imovine i osoba obuhvaća:

• Provjera identiteta posjetitelja,
• Obavljanje pregleda i kontrolu osoba i vozila prilikom ulaska i izlaska iz Centra,
• Preventivno praćenje kretanja i zadržavanja osoba na prostoru Centra,
• Upozoravanje i izdavanje zapovjedi neovlaštenim osobama u slučaju pristupa objektu ili prostorijama, u slučaju remećenja reda i mira, počinjenja prekršaja ili kaznenog djela,
• Privremeno ograničavanje slobode kretanja i zadržavanje osobe kada se ostvare okolnosti činjenično i pravno opisane u čl. 34., 36 i 37. st. 2. Zakona o privatnoj zaštiti,
• Osiguravanje mjesta događaja u slučaju počinjenja kaznenog djela, prekršaja ili drugog događaja povodom kojega je potrebno izravnim opažanjem utvrditi ili razjasniti činjenice unutar perimetra štićenja,
• Vođenje evidencije posjetitelja koji ulaze u Centar te njihovo upućivanje radniku nadležnom za rješavanje njegovog predmeta te vođenje druge propisane evidencije i dnevnika događaja, te po zahtjevu ravnatelja obavljanje i drugih poslova vezanih uz zaštitarsku službu,
• Pružanje fizičke zaštite djelatnicima Centra (uslijed učestalih verbalnih agresija, prijetnji, pa čak i primjene fizičke sile od strane nezadovoljnih korisnika),
• Obavljanje i drugih poslova propisanih odredbama Zakona o privatnoj zaštiti te po nalozima Naručitelja.

Preuzmite u cijelosti: POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE u PDF formatu.

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast