Zatvori

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE ovisnika o drogama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

 

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE 

ovisnika o drogama

 

www.drogeiovisnosti.gov.hr

ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA?

Što je Projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama , je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.

Preuzmite letak projekta u PDF formatu klikom na: PROJEKT RESOCIJALIZACIJE

 

Kome je namijenjen Projekt resocijalizacije?

Ovisnicima koji se nalaze u programu tretmana, koji su završili program tretmana, rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici, penalnom sustavu ili zdravstvenoj ustanovi, te onima koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

 

Kako se uključiti u Projekt?

U Projekt resocijalizacije liječeni ovisnici se mogu uključiti na više načina ovisno o vrsti ustanove u kojoj su završili program odvikavanja i tretmana ili su još u tretmanu.

 

Prije uključivanja svaki ovisnik treba potpisati IZJAVU (u onoj ustanovi/službi koja ovisnika uključuje u program prekvalifikacije ili doškolovanja) kojom se obvezuje da će:

 

 • se pridržavati obveza u navedenom programu
 • dati pristanak da se njegovi osobni podatci koriste u informatičkoj bazi podataka.

 

Ako se uključujete u program završetka srednjoškolskog obrazovanja ili prekvalifikacije i osposobljavanje na temelju preporuke centra za socijalnu skrb, s centrom za socijalnu skrb potrebno je sklopiti UGOVOR o međusobnim pravima i obvezama.

 

Načini uključivanja u Projekt?

 • ako se nalazi na rehabilitaciji u terapijskoj zajednici ili na izdržavanju kazne u zatvorskoj ustanovi u projekt se može uključiti na preporuku terapeuta i službenika tretmana u terapijskoj zajednici/ zatvorskoj ustanovi.
 • ako se nalazi u izvanbolničkom liječenju ili se u Projekt želi uključiti samoinicijativo uz prethodno pribavljenu pismenu preporuku ovlaštenog liječnika u Službi za prevenciju ovisnosti
 • ako nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili izdržane kazne zatvora, želi završiti započeto srednjoškolsko obrazovanje ili završiti program prekvalifikacije i osposobljavanja, a ukoliko se radi o prvoj takvoj edukaciji koja se ne može završiti putem mjera Hrvatskog zavod za zapošljavanje , uključuje se temeljem preporuke nadležnog Centra za socijalnu skrb.

 

Koje mjere sadrži Projekt i kako se u njih uključiti? 

 1. Prekvalifikacija i doškolovanje koje se provode za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici/domu za ovisnike/zatvorskoj ustanovi,
 2. Školovanje za završetak započetog srednjoškolskog obrazovanja i prekvalifikacija i osposobljavanje ukoliko se radi o prvoj takvoj edukaciji, koja se ne može završiti putem mjera Hrvatskog zavod za zapošljavanje , a nakon izlaska iz terapijske zajednice/zatvorske ustanove,
 1. Mjere aktivne politike zapošljavanja is naglaskom za zanimanja potrebna na tržištu rada
 2. Aktivnosti pripreme za zapošljavanje koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (profesionalno usmjeravanje u svrhu zapošljavanja i razvoja karijere i medicinsko-psihološka obrada)

 

PREKVALIFIKACIJA I DOŠKOLOVANJE

za vrijeme boravka u terapijskoj zajednici (TZ) / domu za ovisnike / zatvorskoj ustanovi.

 

Koraci za uključivanje:

 • terapeuti u TZ i službenici tretmana u zatvorskim ustanovama u suradnji s nadležnom regionalnim/područnim uredom Zavoda za zapošljavanje za zainteresirane organiziraju postupak profesionalnog usmjeravanja i ocjene radne sposobnosti,
 • u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuju individualni program doškolovanja i dostavljaju ga odgojno – obrazovnoj ustanovi

 

ŠKOLOVANJE ZA ZAVRŠETAK ZAPOČETOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ILI PREKVALIFIKACIJU I OSPOSOBLJAVANJE UKOLIKO SE RADI O PRVOJ TAKVOJ EDUKACIJI KOJA SE NE MOŽE ZAVRŠITI PUTEM MJERA HRVATSKOG ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE,

a nakon izlaska iz terapijske zajednice /zatvorske ustanove ili ako se nalazi u Izvanbolničkom liječenju

 

Koraci za uključivanje:

Nakon završenog tretmana u TZ-i ili izdržane kazne zatvora ili ako se nalazi u izvanbolničkom liječenju , liječeni ovisnici trebaju se sa zahtjevom za takav oblik školovanja obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb, koji će:

 • ispitati obiteljske, socijalne i druge prilike ovisnika, te dati preporuku za uključivanje ovisnika u školovanje
 • ukoliko se radi o prekvalifikaciji i osposobljavanju, nadležni centar za socijalnu skrb će utvrditi da se takva edukacija ne može završiti putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te radi li se o prvoj takvoj edukaciji,
 • centar za socijalnu skrb će s ovisnikom koji se uključi u školovanje sklopiti ugovor o međusobnim

pravima i obvezama te mu pružati druge oblike socijalne skrbi i potpore tijekom školovanja

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, PREKVALIFIKACIJA I USAVRŠAVANJE za zanimanja potrebna na tržištu rada koje provode regionalni/područni uredi Zavoda za zapošljavanje.

 

Koraci za uključivanje liječenih ovisnika:

 • javiti se ovlaštenom liječniku u Službi koji izdaje pismenu preporuku (potvrdu) za ovisnika za uključivanje u Projekt resocijalizacije,
 • javiti se nadležnom regionalnom/područnom uredu Zavoda za zapošljavanje gdje će se informirati o mogućnosti uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja, provesti postupak profesionalnog usmjeravanja i ocjene radne sposobnosti te se uključiti u daljnje predložene aktivnosti.

 

MJERE aktivne politike zapošljavanja namijenjene liječenim ovisnicima

 Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih nezaposlenim osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada te poslodavcima kod kojih je potrebno osigurati očuvanje radnih mjesta. Mjere se provode

sukladno Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Liječeni ovisnici uključeni u Projekt resocijalizacije prepoznati su kao jedna od posebno osjetljivih skupina na tržištu rada te mogu koristiti slijedeće mjere:

 1. Potpore za zapošljavanje
 2. Potpore za usavršavanje
 3. Potpore za samozapošljavanje
 4. Obrazovanje nezaposlenih
 5. Osposobljavanje na radnom mjestu
 6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 7. Javni radovi
 8. Potpore za očuvanje radnih mjesta
 9. Stalni sezonac

Više na: www.hzz.hr

 

Što su to javni radovi?

 Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada. Upravo je to najčešće korištena mjera u koju se uključuju liječeni ovisnici.

Rezultati provedbe Projekta resocijalizacije

Od 19. travnja 2007. godine kada je usvojen Projekt resocijalizacije do 31. prosinca 2017. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje ukupno je proveo profesionalno usmjeravanje i procjenu radne sposobnosti za 1003 ovisnika, od toga 324 liječenih ovisnika je bilo uključeno u obrazovne programe, a 708 liječenih ovisnika je ostvarilo zaposlenje u javnom radu i koristilo poticaje za zapošljavanje ili su ostvarili

zaposlenje.

Dodatno, 825 osoba liječena zbog problema ovisnosti je ostvarila pravo na školovanje na teret sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, a oko 8900 osoba bilo je uključeno bilo je uključeno u neki oblik pomoći koja im je pružena od strane udruga.

Najvećim doprinosima Projekta smatraju se:

 • unapređenje školovanja i zapošljavanja liječenih ovisnika,
 • povećanje motivacije i samopouzdanja liječenih ovisnika
 • povećanje angažmana državnih institucija i udruga za rad u području resocijalizacije.

Najvećim izazovima Projekta smatraju se:

 • negativan stavu javnosti o problemu ovisnosti i ovisnicima i nedovoljna senzibilizacija gospodarstvenika za zapošljavanje liječenih ovisnika

Preuzmite letak projekta u PDF formatu klikom na: PROJEKT RESOCIJALIZACIJE

 

Kome se obratiti za više informacija o Projektu?

Za detaljne informacije o Projektu i načinu uključivanja treba se obratiti Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta. Informacije o Projektu, kao i popis ustanova, koordinatora i udruga zaduženih za provedbu projekta mogu se naći na Internet stranici Ureda: www.drogeiovisnosti.gov.hr

Telefon: 01/48 78 122, 01/48 78 130

E-pošta: ured@uredzadroge.hr

www.drogeiovisnosti.gov.hr 

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast