Financijski izvještaji za 2019. g.

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Centra za socijalnu skrb Ivanec za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. Prva izmjena plana nabave za 2019.g. i odluka o usvajanju plana nabave za 2019.g. Prva izmjena financijskog plana za 2019.g i odluka o usvajanju financijskog plana za 2019.g.   Plan nabave za…

Financijski izvještaji za 2018.g.

  Prva i druga izmjena financijskog plana za 2018.g. i odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2018.g.   Plan nabave za 2018. godinu i odluka o usvajanju plana nabave Financijski plan za 2018. g.  i odluka o usvajanju financijskog plana   Projekcija financijskog plana za 2019. g. Projekcija financijskog plana za 2020 g.