Zatvori

Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14) su:

– Zajamčena minimalna naknada,

– Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,

– Jednokratne naknade,

– Naknade u vezi s obrazovanjem,

– Osobna invalidnina,

– Doplatak za pomoć i njegu,

– Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,

– Naknada do zaposlenja te socijalne usluge

– Naknada za ugroženog kupca energenata

 

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast