Na ovoj stranici nalaze se razni dokumenti vezani za ustroj, odluke i poslovanje CZSS Ivanec:

  • Sjednica Upravnog vijeća
  • Plan i program rada
  • Statut
  • Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća
  • Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu