Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Ivanec za razdoblje 01.01.2020-30.06.2020.g.

Cijeli dokument Odluke o usvajanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima centra za socijalnu skrb Ivanec za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima centra za socijalnu skrb Ivanec

OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave usluga procjene troškova s idejnim skicama na rekonstrukciji postojeće poslovne građevine “Centra za socijalnu skrb Ivanec” u smislu dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije na adresi Đ. Arnolda 11, Ivanec. Puni tekst možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: OBAVIJEST o odabiru najpovoljnije ponude

Financijski izvještaji za 2019. g.

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Centra za socijalnu skrb Ivanec za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. Prva izmjena plana nabave za 2019.g. i odluka o usvajanju plana nabave za 2019.g. Prva izmjena financijskog plana za 2019.g i odluka o usvajanju financijskog plana za 2019.g.   Plan nabave za…

Financijski izvještaji za 2018.g.

  Prva i druga izmjena financijskog plana za 2018.g. i odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2018.g.   Plan nabave za 2018. godinu i odluka o usvajanju plana nabave Financijski plan za 2018. g.  i odluka o usvajanju financijskog plana   Projekcija financijskog plana za 2019. g. Projekcija financijskog plana za 2020 g. 

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Izmjena financijskog plana za 2017.g. Plan nabave za 2017. godinu Odluka o usvajanju plana nabave za 2017. godinu   Financijski plan za 2017. g. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2017. g.   Projekcija financijskog plana za 2018. g. Projekcija financijskog plana za 2019. g.   Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017 – 2019. g.