Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Ivanec za razdoblje 01.01.2020-30.06.2020.g.

Cijeli dokument Odluke o usvajanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima centra za socijalnu skrb Ivanec za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020. godine možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku: Odluka o usvajanju financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima centra za socijalnu skrb Ivanec

Javni poziv: Iskaz interesa za partnerstvom

U svrhu unapređenja infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika financiranim u Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u okviru najavljenog modaliteta privremeno otvorenog Poziva “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih…

POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave sustava kontrole prolaza te sustava detektora metala

Rok za dostavu ponude: ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena  i zaprimljena najkasnije do 19. 8. 2019. godine do 13:00 sati. Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Puni tekst Poziva za dostavu ponuda i uvjete možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem…