Zatvori

Svjetski dan prijevremeno rođene djece – Socijalna radnica Ema Mihin o palčićima i njihovim pravima

Danas, 17. studenog u svijetu se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju.

Sjeverni FM i Sjeverni info su u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ivanec, a na inicijativu socijalne radnice, stručne djelatnice Centra u odjelu za djecu, mladež i obitelj, Eme Mihin, odlučili dati svoj doprinos obilježavanju ovog važnog datuma.

U daljnjem razgovoru Ema Mihin informirat će Vas o pravima koja djeca s oštećenjem zdravlja mogu ostvariti putem Centra za socijalnu skrb te koje je novine donio novi zakon o socijalnoj skrbi.

Danas obilježavamo međunarodni dan prijevremeno rođene djece. Od kada se on obilježava te kakav značaj ima za ovu populaciju djece?

Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju obilježava se od 2008. godine na inicijativu Europske zaklade za brigu o novorođenčadi (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI) s partnerima. Jedan od razloga za pokretanje ovakve inicijative je sigurno i taj što u većini zemalja broj prijevremenih poroda raste i godišnje se prijevremeno rodi oko 15 milijuna djece.

U cijelom svijetu, 1 od 10 djece rodi se prije vremena. U Hrvatskoj, to je više od 2600 djece godišnje, odnosno 7 svakoga dana. Budući da se rađaju nezreli, ovoj djeci je, da bi preživjela, neophodna podrška specifičnih medicinskih uređaja i velika stručnost i posvećenost visokoobrazovanih medicinskih djelatnika. Usprkos tome, posljedice prijevremenog rođenja mogu biti vrlo ozbiljne i trajne, a prijevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od 1 godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od 5 godina. Svake godine, zbog prijevremenog rođenja, u svijetu na žalost umire milijun djece.

Kako se ovaj međunarodni dan obilježava u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj je u veljači 2010. godine, na inicijativu roditelja i zdravstvenih djelatnika u cilju pomoći, edukacije i razmjene iskustava roditelja prijevremeno rođene djece te dugoročnog unapređenja skrbi za bolesnu i prijevremeno rođenu djecu, osnovana udruga ˝Palčići˝.

Udruga Klub roditelja nedonoščadi “Palčići” je jedina Udruga ove vrste na području Republike Hrvatske koja  kontinuirano pruža podršku roditeljima prijevremeno rođene djece. U suradnji sa stručnjacima iz područja neonatologije, realizira projekte koji direktno doprinose poboljšanju liječenja i njege prijevremeno rođene djece, a uspostavljanjem suradnje sa svim relevantnim institucijama i medijima nastoji da se javnost u što većoj mjeri informira o ovoj temi, a jedna od tih aktivnosti je osvjetljavanje poznatih građevina dekorativnom rasvjetom ljubičaste boje. Svake godine sve više gradova diljem zemlje uključuje se u ovu akciju te ljubičastom bojom osvjetljavaju građevine u svom gradu.

Ljubičasta boja postala je simbol Svjetskog dana prijevremenog rođenja, jer u vizualnom identitetu predstavlja osjetljivost i iznimnost, što dobro opisuje ove male borce.

Na koji način Vi u Centru za socijalnu skrb radite s prijevremeno rođenom djecom?

Djeca koja su rođena prije vremena, nažalost često kasnije imaju potrebu za provođenjem nekih ili više vrsta različitih terapijskih postupaka. Terapije se djeci pružaju u, za to specijaliziranim ustanovama i ta prava se najčešće ostvaruju putem HZZO-a ili ih roditelji plaćaju sami u privatnim ustanovama ili ambulantama. Mi u Centru za socijalnu skrb u principu ne provodimo terapijske postupke već temeljem medicinske dokumentacije te nalaza i mišljenja tijela vještačenja, priznajemo neko od prava iz zakona o socijalnoj skrbi za koje dijete ostvaruje uvjete. Dakle, radi se o materijalnim pravima koje su djeci i njihovim roditeljima i te kako potrebna s obzirom na povećane troškove koje obitelji imaju.

Koja prava mogu ostvariti djeca s oštećenjem zdravlja ispred Centra za socijalnu skrb?

Prava koja ostvaruju djeca s oštećenjem zdravlja temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb su najčešće pravo na doplatak za pomoć i njegu te pravo na osobnu invalidninu. Paralelno s ostvarenim pravom na osobnu invalidninu priznaje se i pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata. A pojedini roditelji djece koja imaju utvrđeno više vrsta teških oštećenja ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja.

Ove godine stupio je na snagu novi, dugo najavljivani Zakon o socijalnoj skrbi? Što to konkretno znači za sustav socijalne skrbi?

Da, novi zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 17. veljače 2022. godine i donio je brojne promjene kako u organizacijskom smislu i načinu rada centara za socijalnu skrb, tako i u uvjetima za ostvarivanje pojedinog prava i ono što je našim korisnicima najvažnije, u visinama iznosa pojedinog prava koje ostvaruju.

Koje značajne promjene je novi zakon donio vezano uz ranije nabrojana prava?

Postotak u kojem se ostvaruje doplatak za pomoć i njegu, odnosno iznos koji se korisnicima isplaćuje se nije mijenjao te on i nadalje iznosi 420,00 kuna u smanjenom iznosu (a jedan od uvjeta i dalje je imovinski cenzus, odnosno, prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti iznos od 1.000,00 kuna mjesečno, u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po služenoj dužnosti), a u punom iznosu i dalje iznosi 600,00 kuna, neovisno o prihodima kućanstva.

No kada pričamo o pravu na doplatak za pomoć i njegu kod djece, tada je važno spomenuti da se dogodila promjena u tome što novi zakon ne sadrži odredbe članka 61. iz starog zakona prema kojem pravo na doplatak za pomoć i njegu nije imalo dijete čiji roditelj je koristio rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima. Odnosno dijete za koje je roditelj koristio pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima. Ta djeca su mogla ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu, ali samo u smanjenom iznosu.

Što znači da sada sva djeca kojoj je utvrđen teški invaliditet (treći stupanj) imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o tome da li roditelji koriste pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege tog djeteta i to pravo im se priznaje s danom izmijenjenih okolnosti, točnije sa stupanjem na snagu novog zakona o socijalnoj skrbi, 17. veljače 2022. godine.

Koje promjene novi zakon uvodi vezano uz pravo na osobnu invalidninu?

Pravo na osobnu invalidninu i nadalje ostvaruje dijete kod kojeg je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a koje ne ostvaruje osobnu invalidninu po posebnim propisima, kojem nije priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu i kojem nije priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja.

Najvažnija promjena koju je donio novi zakon je to što se osobna invalidnina sada priznaje u postotku od 350% osnovice što iznosi 1.750,00 kuna mjesečno, u odnosu na dosadašnjih 1.500,00 kuna mjesečno.

Osobe koje ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, a kojima nije osigurana usluga smještaja imaju pravo i na naknadu za ugroženog kupca energenata koja i nadalje iznosi 200 kuna, ali iznimno od 1. ožujka 2022. do 1.0 travnja 2023. ona iznosi 400,00 kuna mjesečno te se može koristiti i za troškove električne energije i troškove plina.

A kada je u pitanju pravo na status roditelja njegovatelja?

Pravo na status roditelja njegovatelja i nadalje se priznaje u postotku od 800% osnovice što iznosi 4.000,00 kuna mjesečno, uključujući prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, koje roditelji imaju kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

No, novim zakonom je propisano da roditelj njegovatelj djeteta koje je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen, a koje se zbog zdravstvenog stanja, ne može uključiti u programe i usluge u zajednici ima pravo na naknadu u iznosu od 900 % osnovice, što iznosi 4.500,00 kuna mjesečno.

I za kraj poruka za naše čitatelje?

Ovim putem željela bi pozvati sve roditelje djece koja imaju neku vrstu oštećenja zdravlja da bez ustručavanja dođu kod nas u Centar za socijalnu skrb i podnesu zahtjev za ostvarivanje nekog od gore spomenutih prava. Jednako tako zahtjevi se mogu preuzeti i na našim službenim stranicama www.czss-ivanec.hr, ispuniti i dostaviti nam poštom.

Prijevremeno rođena djeca osobito su osjetljiva u razdoblju neposredno nakon rođenja i u ranom razvoju, zbog čega se njihovi roditelji kao i zdravstveni djelatnici nalaze pred brojnim izazovima. Studija Hrvatskog perinatološkog društva od 2010. godine pokazala je da medicinska oprema koju posjeduju nadležne medicinske institucije nije dovoljna ili je zastarjela. Stoga je Udruga “Palčić” osim potpore roditeljima i djeci, do sad organizirala i nekoliko humanitarnih projekata pomoću kojih je 30-tak hrvatskih bolnica opremila medicinskom opremom koja im je nedostajala za liječenje i skrb o prijevremeno rođenoj i bolesnoj novorođenčadi. Jednako tako svakodnevno primaju donacije i putem kupnje promotivnog materijala skupljaju sredstva za daljnje opremanje odjela neonatologije svih bolnica diljem zemlje.

Ovi putom pozivam sve čitatelje, koji imaju mogućnosti i volje da upute i podatke za donaciju, kao i sve informacije o radu udruge pronađu na njihovim službenim stranicama palcici.hr ili putem facebook stranice Palčić gore.

Pomozimo zajedno našim najmanjim borcima i pružimo im mogućnost za život!

Svjetski dan prijevremeno rođene djece - Socijalna radnica Ema Mihin o palčićima i njihovim pravimaSvjetski dan prijevremeno rođene djece - Socijalna radnica Ema Mihin o palčićima i njihovim pravima

 

Izvor: Sjeverni.info

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast