Zatvori

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Cijeli dokument Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova 

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast